Tuesday, July 10, 2018

PhD: bugetul de timp pentru elaborarea tezei de doctorat

Pentru parcurgerea unui stagiu doctoral se consumă timp, timp care trebuie musai dacă nu calculat foarte riguros, ci măcar estimat.
Un doctorat presupune:
- alegerea temei, care indiferent de nivelul de cunoștințe le are viitorul doctorand, necesită un timp suficient de îndelungat, căci acea temă nu trebuie să fie afectată de uzura morală, trebuie să se potrivească cu preocupările viitorului doctorand; eu zic că alegerea corectă a temei necesită cel puțin 5 ore pe săptămână, cam 3 luni, adică 60 de ore per total, ceea ce înseamnă o muncă de 7 zile de muncă și un pic;
- pregătirea colocviului de admitere preupune parcurgerea unei bibliografii ce include cărți și articole din reviste, totul însumând să zicem cel puțin 700 de pagini; chiar dacă persoana care va fi doctorand lucrează în domeniu, cu siguranță că acolo nu aplică chiar ultimele teorii, deci va trebui să studieze și să aprofundeze, zic eu, cu notițe, cu comparări, cu analize, undeva la două luni, zilnic cam 2 -3 ore, ceea ce înseamnă între 120 și 180 de ore, adică între 15 și 20 de zile pline, dedicate pregătirii admiterii, căci un om serios nu are cum să meargă la un colocviu să se facă de cacao;
- derularea primului an din stagiul doctoral presupune realizarea unei sinteze prin care doctorandul arată că știe ce s-a scris în domeniul său de cercetare; de aceea trebuie citite lucrări fundamentale; numai că nu toate se află pe Internet, ci trebuie să meargă prin biblioteci; studierea cărților și articolelor necesită luarea de notițe, refectuarea de comentarii; acest referat, chiar dacă are nu mai mult de 40 de pagini, trebuie atent construit pentru că el va face dovada seriozității doctorandului; acesta trebuie să dovedească cunoștințe din mai multe limbi străine, trebuie să meargă la cele mai valoroase surse bibliografice; un 80 de zile complete este timpul necesar ca doctorandul să facă o treabă bună și să prezinte cu fruntea sus referatul în fața comisiei;
derularea celui de al II-lea an din stagiul doctoral presupune definirea problemei de soluționat, formalizarea acesteia și identificarea soluțiilor existente până în prezent; se prefigurează punctele de vedere proprii; vor apare aici mugurii soluțiilor originale și se vor stabili elementele care vor permite culegerea de date și prelucrările necesare pentru a stabili superioritatea a ceea ce va fi descoperit în viitor, căci trebuie o metodologie clară pentru a demonstra fără tăgadă că ideile sunt clare și drumul de urmat este cel corect; sunt necesare cel puțin 60 de zile complete de muncă pentru a scrie un raport ca lumea, fără a fi dat la refăcut, mai ales că doctorandul nu este oricine;
derularea celui de al III-lea an din stagiul doctoral presupune elaborarea unui referat de 40 de pagini care să includă soluții originale ce vor fi incluse în teză; soluțiile originale se obțin în procesul de cercetare pe o temă dată, eventual într-un contract de finanțare; dacă iau în considerare și  activitatea publicistică și participarea pe la conferințe, cam 70 de zile pline dedicate numai și numai activității de doctorat ar fi suficiente, la un nivel de performanță ridicată a docotrandului;
- elaborarea tezei de doctorat este elementul central din stagiul doctoral, iar o teză trebuie să aibă cam 150 de pagini, care nu se scriu singure, ci trebuie să fie rezultatul unei munci asidue de cercetare, de elaborare și mai ales de verificare, căci elementele originale nu vin din senin și trebuie analizate și comparate pentru a demonstra că aduc ceva nou și superior; în opinia mea, dacă totul este pregătit, teza de doctorat, cu preluare din referate și din articole, presupune folosirea a cel puțin 90 de zile pline de lucru, fără a include zilele introducerii modificărilor cerute de conducătorul științific și chiar de autor, dacă a mai descoperit între timp lucruri interesante ce trebuie introduse în teză.
Rezultă că derularea unui stagiu doctoral presupune 322 de zile complete dedicate acestui obiectiv. Eu nu spun că doctorandul care mai și lucrează trebuie să lipsească 322 de zile de la muncă, dar zic că el trebuie să lucreze zilnic pentru doctorat cel puțin 3 ore. Eu nu voi fi convins niciodată că o persoană cu funcție dispune de un asemenea timp și cu atât mai puțin voi accepta ideia că nu-și va pune subordonații să muncească pentru doctoratul său. Să nu fiu pus să-mi dau drumul la gură, căci toate acestea nu sunt din ce am visat eu, ci din ceea ce am văzut cu ochii mei și tocmai de aceea eu nu am avut doctoranzi decât din rândul unor tineri pălmași, care nu erau fiiii unor demnitari sau demnitari chiar ei. Să nu-și imagineze careva că Nicolae CEAUȘESCU, barosan fiind a făcut ASE mergând la examene cu ceilalți studenți. Tocmai acest lucru a fost biletul spre liberatate al celui care a știut să păstreze probele irefutabile despre locul, modul și mai ales conținutul tezelor scrise de el. Cine crede că în ziua de azi demnitarii se poartă altfel, ori este naiv, ori este lipsit de imaginație.
Aș vrea să-l văd și eu pe demnitarul doctorand că și-a luat un concediu de studii pentru elaborarea și susținerea unui referat. Să văd și eu un concediu de elaborare a tezei, așa, de două săptămâni, scris în clar acest motiv. Aș fi gericit și m-aș înclina în fața respectivului. Să văd și eu fișele de împrumit ale cărților din vreo trei biblioteci, să văd și eu cărțile proprii cumpărate cu sublinieri sau cu semne pe la diferite pagini și viața mea s-ar prelungi de fericire cu încă 5 ani cel puțin sau aș face stop cardiac dacă toate acestea ar fi fost făcute de doctorandul demnitar, bineînțeles tot de fericire.(10 iulie 2018)

No comments:

Post a Comment