Tuesday, July 10, 2018

Certificarea personalului care utilizează echipamente de măsurat

Personalul care utilizează echipamente de măsurat trebuie certificate. Certificarea se face după parcursul unui curs de instruire conform unei programe acreditate de organisme abilitate și recunoscute oficial. 
După parcurgerea instruirilor, se face o testare și apoi certificarea respectivelor persoane, recunoscându-se în acest fel că respectivele persoane cunosc procedurile de efectuare a măsurătorilor și modul corect de utilizare a echipamentelor. Aceste persoane știu să interpreteze rezultatele și să întocmească rapoarte de analiză în care sunt înscrise rezultatele măsurătorilor.
În cazul în care persoanele utilizează echipamentele fără a fi instruite, evident, rezultatele sunt nule, chiar dacă au la bază măsurători făcute corect. Repet, orice măsurătoare făcută de cineva necertificat, este nulă. Există situații în care persoanele sunt certificate superficial, fără a fi parcurse cursuri, fără a fi testate că au învățat și au  aplicat procedurile corect. 
Nu vreau să mă întreb câte persoane care utilizează tomografele computerizate, radarele portabile sunt certificate cu acte în regulă. Certificările au o durată de valabilitate, de cel mult 2 sau 3 ani, drept care, certificatele trebuie analizate și ca valabilitate legate de termene.(10 iulie 2018)

No comments:

Post a Comment