Thursday, July 6, 2017

Bulgaria cea verde

Intrând în Bulgaria, te izbește câtă verdeață este peste tot. Bulgarii n-au apetența românilor spre betoane gri, încinse și dominatoare. Ei sunt orientați mai spre natură. Nu sunt păduri falnice de stejari seculari, dar sunt arbuști, arbori obișnuiți și multă pădure foarte tânără.
Peste tot sunt parcuri, peste tot sunt alei vegheate de arbori umbroși. Este altceva. Parcă arată altfel oricare dintre orașe când parcurile sunt peste tot. Nu sunt parcuri de sute de hectare, dar sunt parcuri, sunt mici oaze de verdeață binefăcătoare. 
este adevărat că plajele bulgărești nu sunt dispuse pe terenuri plate, de câmpie, ci undeva la baza unor înălțimi ce permit existența pădurilor. dar nu sunt departe vremurile cămd Mamaia avea și ea nenumărați arbori falnici, arbori care acum sunt doar o amintirea sau altfel spus pierderi pe vecie, din moment ce acolo sunt tot felul de clădiri falimentare, crâșme de tot râsul și alei cu palmieri uscati, ce trebuie replantași ani de an. Bulgaria are deja păduri, iar casele sunt construite fără a fi defrișate pădurile, căci întotdeauna se găsesc soluții inteligente, pentru cine este inteligent. Proștii, fac numai lucruri greșite, pentru că ei înșisi sunt greșiți de sus până jos și se trag unii pe alții, întinzândi-și influențele devastatoare exact cum se întinde pecinginea dacă nu este luată din pripă cu medicamente puternice.

(06 iulie 2017)

No comments:

Post a Comment