Wednesday, January 24, 2018

Vârful de carieră la culturişti

Vârful de carieră în culturism se definește ca perioada cea mai bună a activității sportivului, caracterizată prin ocuparea celor mai bune poziții în competiții de aceeași anvergură. Se iau:
-  anul în care sportivul în care a avut o foarte bună poziționare pentru prima dată, A;
- anul în care sportivul a avut cea mai bună poziționare de dinaintea întreruperii participărilor  
  în competiții, B;
- se calculează durata vârfului de carieră, DV=B-A;
- se calculează suma valorilor de pe coloana S=DV;
- se calculează vdurata medie a vîrfului de carieră DMV;
- se calculează suma pătratelor de diferențe SPD;
- se calculează dispersia vârfului de carieră DS;
- se calculează abaterea standard a vârfului de carieră AS;
- se calculează coeficientul de variație CV = AS/DMV;
- dacă CV este mai mic decât 35% se consideră ca media DMV este reprezentativă.
La noi se organizează campionate naționale de culturism încă de dinainte de 1980, deci există posibilitatea de a avea serii de date foarte lungi mai ales că în cadrul fiecărui campionat există multe categorii și au fost de-a lungul anilor sportivi a căror carieră în competiții a fost foarte lungă. Îl voi numi pe Florin UCEANU care a câștigat 18 titluri de campion dar au mai fost și mulți alții. Se calculează vârfuri de carieră și pentru participanții la zonale, dar și pentru cei care au au ocupat locurile 2 sau 3, nu neapărat să fi fost campioni, dacă se definește altcumva vârful de carieră. Am luat datele de pe Internet de la  concrusul de Mr. Olympia și am obținut datele din tabelul de mai jor. Se observă că cel mai îndelungat vârf de carieră îi aparține lui   Arnold Schwarzenegger cu 11 ani, iar cel mai scurt aparține sportivilor Chris Dickerson, Samir Bannout și Dexter Jackson cu câte un an fiecare. În total sunt N=13 sportivi. Este adevărat că nu sunt cel puțin 16 cum cere statistica, dar am folosit acest exemplu numai pentru a arăta metodologia de calcul. După efectuarea calculelor se obține:
S=62
DMV=4,7
SPD=144,75
DS=11,13
AS=3,33
CV=70% care este mai mare decât 35%, deea ce inseamnă că pentru datele luate în considerare, durata medie DMV de 4,7 nu este un indicator reprezentativ. Pentru a merge mai departe, se elimină nivelurile minime și maxime și se reiau calculele. Dacă nici în acest caz nu se obțin date relevante înseamnă că punerea problemei este eronată. În exemplul dat, prin eliminarea extremelor, deci a lui 11 și a celor valori de 1 se obține un set de date de 9 termeni, ceea ce este total insuficient, noua medie fiind de 4,2 ani a duratei vârfului de carieră.
Când se dorește performanță adevărată, se impune folosirea metodelor matematice, iar statistica este o ramură a matematicii. Întrucât acum se operează cu concepte ca BIG DATA, se impune ca și în culturism să fie utilizate datele existente care nu sunt deloc puține și din care se extrag ipoteze de lucru extrem de importante.

(24 ianuarie 2018)

Nume Culturist
A anul prim titlu Mr.O
B anul ultim titlu
Mr.O
DV=B -A+1
Larry Scott
1965
1966
2
Sergio Oliva
1967
1969
3
 Arnold Schwarzenegger
1970
1980
11
 Franco Columbu
1976
1981
6
 Frank Zane
1977
1979
3
Chris Dickerson
1982
1982
1
Samir Bannout
1983
1983
1
Lee Haney
1984
1991
8
Dorian Yates
1992
1997
6
Ronnie Coleman
1998
2005
8
Jay Cutler
2006
2010
5
Dexter Jackson
2008
2008
1
 Phil Heath
2011
2017
7

No comments:

Post a Comment