Thursday, August 2, 2018

365 împotriva României: Vasile CĂNĂNĂU tropeta idilismului comunist

Păcatul contaminării cu poluarea adusă de vremurile dictaturii proletariatului n-a ocolit nici folclorul și de aceea mulți dintre interpreții de folclor au căzut în acest păcat, doar pentru a fi pe scene și pentru a fi înregistrați și dați la radio. Nu s-au gândit nicio clipă ce rău fac folclorului cu acele stupizenii ieftine, de doi bani. Nu spun că ei trebuiau să hulească comunismul, dar trebuiau să să fie mai reținuți, mai selectivi și mai exigenți cu ei înșiși. Vasile CĂNĂNĂU a fost un cântăreț de muzică populară moldovenească, cu voce bună și cu har, zic eu. El a greșit că a cântat cântece de un proletcultism brutal până la nivelul de pornografie.
Să spui ceva de genul:
Lampa lui Ilici pe masă,
Să ne fie casa casă
Și viața luminoasă,
mi se pare un pic prea mult și nescuzabil peste ani că una este să zici păsării să selase ușor din zbor pe aripa de la tractor și alta este să-l aduci pe răposatul mumifiat în vers popular.
Câteva din cântecele interpretate de Vasile CĂNĂNĂU sunt:
Toate cântece lui sunt optimiste și arată care trebuie să fie starea de spirit în satul colectivizat, unde toți muncesc, sunt egali și exploatarea omului de către om a dispărut, în statul de dictatură a proletariatului. Și în timpul lui Nicolae CEAUȘESCU au fost producții de folclor de ocazie. Acum sunt manele, dar să nu uităm că pe internet  a circulat maneaua dedicată lui Traian BĂSESCU. Nimic nou sub soare, căci mereu se vor naște alții care chiar dacă nu se vor numi Vasile CĂNĂNĂU, tot aceleași năravuri le vor avea, căci acum pe youtube oricine pune oriceși are balta pește.

(01 august 2018)

No comments:

Post a Comment