Thursday, August 2, 2018

365 împotriva României: George LESNEA făuritorul personajului omniprezent

George LESNEA era un poet destul de recitat de pionieri dar și de utciști la serbări, dar și pentru a obține note, căci poetul George LESNEA era și în manualele școlare și versurile lui trebuiau memorate și trebuiau făcute analize literare.
Versurile:
Partidul e-n toate
E-n cele ce sunt
Și-n cele ce mâine vor râde la soare
E-n pruncul din leagăn
Și-n omul cărunt,
E-n viața ce veșnic nu moare.
Sunt emblematice pentru toți cei ce scriau despre partid, despre conducătorii lui și despre clasa muncitoare și despre țăranii de la colectivă.
El a scris multe volume, a făcut traduceri importante. Ceea ce trebuie spus se leagă de faptul cum un poet care scrie mult și repede este impus în conștiința publică de sus în jos.
Prin poemele sale George LESNEA a lăsat impresia că partidul este cu mult peste o ființă reală, căci un preot spunea  clar că numai Biblia arată că numai Dumnezeu este prezent peste tot, în sufletele oamenilor, în viitorul omenirii și numai El este cel care este Stăpânul lumii.


(02 august 2018)

No comments:

Post a Comment