Friday, December 15, 2017

Premiul Tudor TĂNĂSESCU al Academiei Române pe 2015

Azi 15 decembrie 2017, în Aula Magna a Academiei Române a fost acordat premiul Tudor TĂNĂSESCU pe anul 2015 lucrării Programarea aplicațiilor Android, elaborată de Felician ALECU, Bogdan IANCU, Ion IVAN, de Paul POCATILU, Adrian VIȘOIU și Alin ZAMFIROIU, cadre didactice din Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică - DICE din Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică din cadrul Academiei de Studii Economice București, tratează gradual din punct de vedere teoreticşi din punct de vedere practic, îbtr-o manieră originală, problematica dezvoltării aplicațiilor mobile destinate platformei Android. Cartea este rezultatul unei activități intense de cercetare științifică desfăşurată de autori pe parcursul a mai mulţi ani și de experiență obținută prin munca orientată spre dezvoltarea de aplicații mobile pe platforma Android de interes general, urmărind etapă de etapăciclul de dezvoltare..
Autorii au structurat lucrarea Programarea aplicațiilor Android pe douăyeci şi două capitole, acoperind în acest fel problematica teoretică și aplicativă care stă la baza utilizării eficiente a resurselor specifice platformei Android în condiții de asigurare a performanței la utilizatorii direcți, ştiute fiind efectele de multiplicare la aceştia. Prezentarea conceptelor de bază este caracterizată prin claritate, rigurozitate, printr-un nivel de formalizare adecvat, cu utilizarea de instrumente dintre cele mai performante puse la dispoziție în cadrul platformei.
Pe parcursul capitolelor sunt prezentate în detaliu toate conceptele necesare, atât din punct de vedere teoretic, cât și din punct de vedere practic, astfel încât cei care doresc să dezvolte aplicații proprii sau să înțeleagă cum funcționează aplicații mobile deja existente să aibă tot ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor propuse. În lucrarea Programarea aplicațiilor Android sunt tratate cu deosebire aspecte ce privesc realizarea interfețelor grafice pentru tipologii diferite de aplicații mobile, permițând obținerea de interacțiuni diferențiate ale utilizatorilor cu resursele fiecărei aplicații, stocarea persistentă a datelor, accesul la rețea, utilizarea conținutului grafic și multimedia, accesul la poziția geografică și utilizarea senzorilor dispozitivului mobil. Autorii vizează și o serie de aspecte ale optimizării traficului, făcând distincție între echilibrul de transferuri și stocările temporare, cu efecte directe asupra reducerii costurilor la nivelul utilizatorilor. Echilibrul se referă la prelucrările locale, respectiv, prelucrările la distanță.
Autorii acestei lucrări, pe care o propunem pentru obținerea unui premiu al Academiei Române, sunt cadre didactice din Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică - DICE al Academiei de Studii Economice, specialiști care lucrează în domeniul dezvoltării aplicațiilor mobile, au asigurat, prin experiență și prin modul de abordare, un nivel științific ridicat întregii abordări, folosind un stil ce asigură accesibilitatea necesară înțelegerii și dezvoltării directe de aplicații mobile de către toți care au un astfel de obiectiv. 
Cartea Programarea aplicațiilor Android, publicată în Editura Academiei de Studii Economice în anul 2015, pe cele aproximativ 700 de pagini, dezvoltă aspecte esențiale, teoretice și practice, destinate elaborării de aplicații pentru dispozitive mobile Android, fără restricții legate de diversitatea acestora și de disponibilul lor de resurse fizice. 
Garanția calității demersului grupului de autori format din Felician ALECU, Bogdan IANCU, Ion IVAN, de Paul POCATILU, Adrian VIȘOIU și Alin ZAMFIROIU este asigurată de rezultatele obținute de aceștia pe parcursul a peste opt ani de zile în activitățile didactice din sala de curs sau din orele de laborator, unde au lucrat cu studenții Secției de Informatică Economică de la licență și de la masterat. Unii dintre autori fie au susținut teze de doctorat în domeniul tehnologiilor mobile, fie au lucrat în activități de cercetare științifică pe bază de contract, având teme de dezvoltare a tehnologiilor destinate aplicațiilor mobile, asigurarea securității acestor aplicații și managementul calității aplicațiilor mobile, precum și realizarea de m-aplicații de e-learning. Autorii au desfășurat pe lângă activitatea de cercetare științifică și de dezvoltare concretă de aplicații informatice mobile și o intensă activitate de publicare în reviste prestigioase și de prezentare în conferințe internaționale de specialitate a rezultatelor originale obținute, validându-le în lumea specialiștilor.
Lucrarea este referită prin:
Paul POCATILU, Ion IVAN, Adrian VISOIU, Felician ALECU, Alin ZAMFIROIU, Bogdan IANCU - PROGRAMAREA APLICATIILOR ANDROID, Editura ASE, Bucuresti, 2015, 714pg, ISBN: 978-606-505-856-9(15 decembrie 2017)

No comments:

Post a Comment