Thursday, July 19, 2018

Răutatea oamenilor

Răutatea oameniloreste imensă. Ei fac construcții și ca să le ferească de păsări tot ei pun tot felul de opreliști ca păsările să nu poposească pe detaliile arhitectonice și să le deterioreze.
Oamenii vin să spună că ei sunt iubitori ai naturii, deși în ridicolul lor în loc să ocrotescă natura se ocrotesc pe ei.


Și totuși acest porumbel a învins!


În multe orașe ale lumii au astfel de ghimpi implantați pe clădiri și oamenii cred că acele clădiri rămân curate. Eroare! Ele sunt murdărite prin chiar acei ghimpi, căci semnificația de măreție s-a dus dracului la respectivele construcții.
(19 iulie 2018)

No comments:

Post a Comment