Monday, October 8, 2018

Reviste de informatică


Dintotdeauna au existat preocupări de a fi publicate articole de informatică fie în reviste de informatică specializate, fie, în reviste din alte domenii, precum chimie sau statistică.

(08 octombrie 2018)

No comments:

Post a Comment