Thursday, August 2, 2018

365 împotriva României: Valeriu Emil GALAN și Bărăganul lui schematic

Valeriu Emil GALAN sau mai pe scurt V. Em. GĂLAN era scriitor în perioada proletcultismului ajuns la paroxism și  obscenitate prin primitivismul schemelor utilizate, care ofereau o  predictibiliate jenantă operelor literare ce se publicau, ce erau incluse în manuale și care făceau o silă imensă în a fi citite de bieții elevi. Scriitorul V. Em. GĂLAN era prezent în manualul meu de literatură printr-un fragment din romanul Bărăgan. Nici nu mai știu ce mama dracului înșira el acolo, dar știu că mi-a fost o lehamite nemărginită să citesc cartea, deși o împrumitasem de la bibliotecă, timp în care am citit tot felul de cărți despre călătorii prin pădurile Amazonului, pe Oceanul Pacific sau prin Africa. Paginile scriitorului V. Em. GĂLAN, nu le citeam. Făceam parcă indigestie căci scrisul acestuia era:
- simplist,
- schematic,
- predictibil,
- banal,
- enervant,
- anemic.
Cred că și un puțoi de 15 ani fără prea multe lecturi ar fi scris ceva un pic mai bun, darcă era lăsat să redea ceea ce vedea la el în bătătură. 
Romanul Bărăgan are o faună de oameni cu multe limite, pe care el ca scriitor încearcă să-i creioneze, dar mai ales, nu lasă lucrurile în coadă de pește, căci apare eroul pozitiv care rezolvă totul. Figura luminoasă a comunistului Anton FILIP traversează cele două volume și arată lupta binelui, adică a lui Anton FILIP cu răul personificat prin birocrați, incompetenți, troglodiți, moșierul travestit. Ca tacâmul să fie complet, V. Em. GĂLAN introduce desigur și un activist de partid, un fel de deus in machina, dar romanul nu depășește linia acelei mediocrități specifice lucrului de mântuială și forțat, făcut doar să satisfacă criterii ideologice nu și artistice. V. Em. GĂLAN a tras în urmă cu cel puțin 10 ani literatura, căci un roman submediocru devenise etalon pentru o întreagă literatură.

(02 august 2018)

No comments:

Post a Comment