Monday, August 6, 2018

365 împotriva României: Darie NOVĂCEANU jurnalistul activist înfocat

Pentru a discuta despre Darie NOVĂCEANU trebuie luat ziarul Adevărul din zoilele mineriadei din iunie 1990 și să-l citim cu atenție, chiar cu foarte mare atenție.
În acele zile oribile ale istoriei țării noastre ziarul Adevărul:
- era de partea FSN-ului victorios,
- iubea minerii ca pe mari eroi,
- lăuda curățirea Bucureștiului,
- publica imagini cu minerii furioși,
- arătau banii falși produși prin xeroxare,
- făceau apologia drogurilor de la partidele istorice.
În acele zile nenorocite Darie NOVĂCEANU era directorul ziarului Adevărul, ziar care avea în acele vremuri o putere de manipulare foarte mare, căci tirajul său era imens, iar redactorii, foști salariați ai Scânteii comuniste, doreau să se spele și mai mult  și mai repede, ca lumea să uite răul făcut de ei înainte de 1989. Redactorii ziarului Adevărul au făcut multe manipulări grosolane în zilele mineriadei, iar aprobările finale ale materialelor care se vor publica erau făcute numai și numai de Darie NOVĂCEANU. Deși era specialist în literatura spaniolă și sunt sigur că el cunoștea cu claritate ceea ce se întâmplase în timpul războiului civil din Spania. El, ca fost comunist, știa lecțiile frumoase ale comunismului idilic, știa să facă manipulări eficiente de mare impact. Ar trebui luată opera poetică a lui Darie NOVĂCEANU de dinainte de 1965 publicate în ziarele acelor vremuri și cu siguranță cititorul va fi edificat despre factura ideologică a lui Darie NOVĂCEANU.
Citind și zicerile de după mineriade, mai către zilele noastre ale lui Darie NOVĂCEANU se va vedea că acesta nu înțelege istoria și dramatismul acesteia și crede că tot ceea ce a făcut este exact ceea ce trebuia să se facă. Nu mă mir și nu rămân cu semne de întrebare căci Darie NOVĂCEANU este prizonierul propriilor limite și rămâneri într-o lume îmietrită în sine.(06 august 2018)

No comments:

Post a Comment