Monday, August 6, 2018

365 împotriva României: 164 Boierii trădători ca eroi colectivi al istoriei

Despre cărțile noastre de istorie nu am și nu am avut niciodată o impresie prea bună pentru că:
- sunt scrise cu mult subiectivism,
- au caracter politic,
- scot și bagă în ele fiecare ce vrea,
- sunt scrise cu răutate,
- fiecare autor este angajat, nu sanat.
Mai pe la toți domnitorii, apar fraze extrem de aproximative, prin care se arată că un grup de boieri au mers la Înalta Curte și au pârât dar au dat și bani pe domnitori, ducând în final la pierderea tronurilor. De fiecare dată cărțile de istorie uită să spună despre ce boieri retrograzi este vorba, Eu aș fi vrut să șiu că boierul X1 sau boierul X2 sau boierul Xn au fost trădători de țară și de domni, cu nume și prenume. Este adevărat că istoria nu ar avea cum să înșire mii și mii de nume de boieri, căci în 10 secole de istorie, dacă 10 - 20 boieri se duceau la Înalta Curte de vreo 10 ori pe an rezultă deja un cârnat de nume destul de lung.
Și totuși, istoricii, oricât de mari au fost, au făcut cărți formulând fraze foarte generale în care apar niște boieri trădători au făcut cutare, cutare și cutare nasoleală. Mie mi se pare anormal să nu se știe cu exactitate cine au fost trădătorii, căci aceștia trebuie puși în față în față cu eroii, căci eroii sunt cu atât mai mari cu cât trădătorii sunt cunoscuți cu detalii despre trădătorii de țară.
Se impune ca de acum încolo să se rescrie multe cărți de istorie care să reflecteze cu mai mare precizie despre trădări și poporul trebuie să știe cine sunt trădătorii, adică boierii trădători de țără și de popor.

(06 august 2018)

No comments:

Post a Comment