Tuesday, July 24, 2018

O carte fundamentală de la MIT

Am în mână cartea Introduction to ALGORITHMS de Thomas H. CORMES, Charles E. LEISERSON, Ronald L. RIVEST tipărită în 1997 la a XIX-a ediție, publicată de McGraw-Hill Book Company, produsă de MIT Press. Cartea are 37 capitole puse în 1028 pagini. Cei trei autori lucrează în mediu academic.
În studenția mea am învățat algoritmi mulți ani și am privit cu mare atenție această carte, mai ales de când văd că informatica acum se învață pe dinafară. Studenții memorează programe, scheme și se îndepărtează de elementele gândirii creatoare. Mai mult, acum modernizarea planurilor de învățământ trimit undeva la periferie chiar elementele de bază, algoritmilor scăzându-le ponderea în ultimul timp. Să iau în analiză această carte, pentru a arăta că fără a cunoaște elementele fundamentale legate de algoritmi, activitatea oricărui analist, a unui designer sau a unui programator este plasată pe nisipuri mișcătoare, fără eficientă previzibilă, dar cu costuri imense.
Cartea are șape părți.
În prima parte sunt prezentate fundamentele matematice legate de algoritmi.
A doua parte se referă la sortare și aspecte statistice.
A treia parte se referă la structuri de date.
Partea a aptra se referă la designul și la tehnicile de analiză.
A cincea parte conține elemente avansate de structuri de date.
A șasea parte se referă la grafuri.
A șaptea parte se referă la subiecte selectate.
Capitolele sunt echilibrate ca dimensiune, undeva în jur de 30 de pagini. Managementul lucrării este de înaltă performanță pentru că autorii:
- au un limbaj comun,
- notațiile sun uniforme,
- au gestionat redundanța,
- fac demonstrații complete,
- aduc exemple concludente,
- asigură abordarea gradată.
Este cunoscut că acolo unde se face școală serioasă, nimic nu se face fără a vorbi clar despre algoritmi. Căci nu se face nimic fără a cunoaște despre algoritmi în detalii, căci există algoritmi fundamentali și acești algoritmi fundamentali sunt agregați pentru a fi obținute soluții dintre cele mai importante și mai eficiente la probleme noi, care apar în informatica modernă, care este cu totul altfel decât era acum 30 de ani. Nu am spus niciodată că un student trebuie să cunoască 100% cartea rând cu rând. Studentul ar trebui să citească cele peste 1.000 de pagini, la 10 pagini pe zi, ar trebui să lucreze 100 de zile, dar în școală mai sunt și alte discipline, ceea ce nu este realist. Numai că studenții de la informatică de la Universitate au nevoie de anumite capitole, cei de la Politehnică au nevoie de alte capitole și cei de la ASE trebuie să știe altceva. Deci, cartea este absolut necesară și trebuie preluate strict capitolele interesante, astfel încât meseriile învățate de studenți să-i facă competitivi în piața muncii.

(24 iulie 2018)

No comments:

Post a Comment