Thursday, July 12, 2018

Din nou despre note și promovarea studenților (III)

Lumea chițăie teribil de mult pentru faptul că studenții vor promova dacă studentul are note bune la seminarii și nu face nimic la examen.
Să zicem că studentul are din 14 seminarii 10 note, să zicem toate fiind note de 10, deci media este 10.
Să zicem că studentul dă examen scris, nu scrie nimic. Dacă ar fi copiat i s-ar fi dat nota 1(unu), dar necopiind i se dă nota 2(doi).
În vechea formulă, studentul ar fi picat examenul că nu a luat notă peste 5 la scris.
În noua formulare chiar dacă nu a obținut notă de trecere la scris, media se calculează m=(10+2)/2=6. Pe mine nu mă miră nimic. Îmi aduc aminte cum acum mulți ani la o admitere când o candidată a absentat la un examen, deci a primit ZERO puncte și a luat nota 10 la celălalt examen, deci media a fost m=(0+10)/2=5.
Dacă însă, se lucrează cu puncte și punctajul din timpul semestrului este maxim 9, iar studentul nu a făcut nimic la examen și are 0(zero) puncte, media se calculează m=(9+0)/2+1= 5,50.
Este puțin probabil ca un student care a fost la 80% din seminarii și cursuri și a obținut o medie de peste 8(opt) pentru munca depusă acolo, chiar să nu scrie nimic la examen. Mergând pe această logică, nu este corect să se spună că cele două medii să aibe ponderi egale, căci se reduce șansa celor care în condițiile în care învățământul este facultativ ca prezență, să obțină note mari la examene. Dacă activitatea din timpul anului reprezintă 0,30 și activitatea de la examen reprezintă 0,70 și dacă studentul are 9 puncte în timpul anului și ZERO puncte la examen, nota finală va fi m=0,30*9+0,70*0+1,00= 2,70+0+1=3,70 care prin rotunjire dă nota 3(trei).
Procedura construită trebuie în așa fel încât să mulțumească pe toată lumea. Ea trebuie să reflecte cât mai corect nivelul de cunoștințe acumulate.


(12 iulie 2018)

No comments:

Post a Comment