Thursday, July 19, 2018

365 împotriva României: Petre P. CARP un germanofil în toată fibra lui

Omul politic Petre P. CARP a participat la Consiliul de Coroană din 21 iulie 1914 ând s-a decis neutralitatea României în războiul dintre Puterile Centrale și Antată. La acel Consiliu de Coroană au participat:
- Regele CARIL I,
- Principele FERDINAND,
- Theodor ROSETTI,
- Petre P. CARP,
- Ion A GRĂDIȘTEANU,
-  Mihail PHEREKYDE,
- Alexandru MARGHILOMAN,
- Take IONESCU,
- Iancu LAHOVARY,
- Alexandru  CONSTANTINESCU,
- Emil COSTINESCU,
- Victor ANTONESCU,
- Dr. ANGELESCU,
- Vasile G. MORȚUN
- Constantin C. DISSESCU,
- Ion  Gh. DUCA,
- Emanoil PORUMBARU,
- C. CCANTACUZINO-PAȘCANU,
- Alexandru G. RADOVICI,
- Ionel I.C. BRĂTIANU în calitate de prim-ministru.
Când în final s-a luat decizia, singurul care s-a opus neutralității, ci și-a dorit intrarea țării în război alături de puterile centrale a fost Petre P. CARP. Discursul său a fost orientat integral pe azeastă ideie. Consider că oricît de germanofil ar fi fost sufletește, la experiența lui, o abordare realistă pentru țară trebuia să-l determine să ia decizia pe care totți ceilalți membri ai Consiliului de Coroană au enunțat-o, dându-i Regelui CAROL I posibilitatea să concluzioneze că țara va fi neutră în acest război. Însemnările lui I. Gh. DUCA sunt suficient de amănunțite în a oferi detaliile care să mă facă să-l includ pe Petre P. CARP în râîndul celor care au tras țara în jos, chiar dacă în anumite momente el a jucat un rol interesant, de luat în seamă, mă refer aici la crearea Societății Junimea și nu numai. Dar rămânând o voce singulară la acel Consiliu de Coroană, mi-a dovedit atitudinea lui de politician care nu a depășit un stadiu de evaluare adecvat a situației, rămânând cantonat în dogme.

(19 iulie 2018)

No comments:

Post a Comment