Tuesday, July 31, 2018

365 împotriva României: Mihail MANOILESCU a leșinat dar a semnat

Nici nu mă interesează cî acest Mihail MANOILESCU a fost un intelectual fin, cu studii solide în străinătate. Mă șterg la fund cu cărțile lui și nici nu-mi pasă de teoriile lui. Toate astea pentru faptul că el și-a pus semnătura pe documentele dictatului de la Viena. Legendele spun că ar fi leșinat. El, admiratorul fervent al lui Benito MUSSOLINI primea o lovitură peste bot taman de la cei de la care credea că primea lumină. Pentru mine nu există nicio persoană mai sinistră decât acea persoană care face răul imens poporului său prin a semna ciuntiri de teritorii și dislocări de populații. Ori Mihail MANOILESCU asta a făcut pe 30 august 1940, fie-i spurcat numele peste veacuri.
Chiar dacă după război el a plătit, faptul că nu și-a tras un glonte în țeastă în loc să semneze acel document oribil, tot nu a plătit suficient. Mihail MANOILESCU este unul dintre inșii pe care i-am detestat și îi detest, căci cu nume și prenume a acceptat cel mai rău lucru care s-ar fi întâmplat țării sale. Un act de demnitate l-ar fi scutit de acest nenorocit moment și istoria l-ar fi amintit ca pe un bărbat mândru și drept, nu ca pe o  otreapă prefăcută și scârbavnică. A sfârșit așa cum a trăit, ca un gunoi. Pentru el nu am milă.


(31 iulie 2018)

No comments:

Post a Comment