Friday, July 20, 2018

365 împotriva României: Mihail ROLLER falsificatorul istoriei românilor

Comuniștii români, în ignoranța dar și în prostia lor, au falsificat istoria roporului din care și ei se trăgeau, transformând-o întro caricatură grotescă. Pentru ei, poporul era făuritorul istoriei, iar personalitățile jucau un rol neînsemnat, căci deacă nu era X apărea Y căci condițiile coapte o cereau, etc, etc și etc.
Eu nu am citit niciunul dintre manualele lui Mihail ROLLER de istorie, dar dacă compar ce știam eu despre istoria României așa cum am făcut-o eu după manualele din liceu și cum este ea reflectată în lucrări științifice din ultimul timp, mă gândesc că ceea ce scria în manualele coordonate de Mihail ROLLER erau și mai mari catastrofele de omisiune, interpretare și falsificare. Dacă eu nu am învățat nimic despre regii României și dacă știu câte ceva despre Regele CAROL I, despre Regele FERDONAND I, despre Regele CAROL al II-lea și despre Regele MIHAI I, știu că se vorbea în casă la noi despre ei, fie când erau alegerile, fie când mai ne uitam pe pozele făcute de părinți când mergeau în oraș la serbări de ziua rezelui. Până și mozaicurile de la Atheneul Român au stat acoperite mulți ani. Dacă istoria era prezentată deformat după 1965, îmi închipui că înainte de 1965 când numai și numai despre I.V. STALIN se scria și se vorbea, istoria noastră era de un simplism revoltător, cu omisiuni, cu îngroșări și chiar cu deformări ale adevărului istoric, pentru a scoate partidul comunist care imediat după război, în 1945, nu depășea 1.000 de membri, ca fiind o forță determinantă încă de la înființare în 21 mai 1921.
Ca forță importantă în societate, musai partidul comunist trebuie introdus în:
- derularea războiului, având erou pe cel care a schimbat o literă într-un articol despre regină,
- înfăptuirea Marii Uniri care musai nu avea niciun conducător, căci poporul o făcuse,
- lupta cu capitalismul rapace în grevele din 1929, 1933 conduse de comuniști,
- martiriul parcurs prin mersul la închisori, dintre care Doftana deja devenise muzeu,
- luptele contra Germaniei naziste prin intermediul brigăzii Tudor VLADIMIRESCU,
- atribuirea 100% pentru comuniști a rolului în actul de la 23 august 1944, ca insurecție armată,
- înfăptuirea reformei agrare și a naționalizării și transformarea în republică.
Dacă eu am învățat între 1961 -1965 multe chestii în roz bon-bon despre eroii comuniști și despre liderii importanți ai partidului comunist, despre sacrificiile lor, nici nu verau să-mi imaginez aberațiile care se scriau despre cursul istoriei românilor între 1950 - 1960.
dacă aș avea laîndemână manualele scrise de Mihail ROLLER aș zice exact ce și cum. Nu le am. Nu e moral să scriu despre ele dacă nu le-am citit. Dau însă crezare marelui academician Constantin C. GIURĂSCU, care a vorbit în termeni categorici despre pseudoștiința propagată în cărțile coordonate de el acest Mihail ROLLER, care se închipuia mare istoric, fără a fi specialist în așa ceva.
Și alți istorici despre ale căror lucrări afirm că sunt serioase, documentate, argumentate și detaliate au scris despre mizeriile incluse în paginile manualelor coordobate de Mihail ROLLER, iar pe aceștia nu am cum să-i acuz că au scris acele lucruri despre Mihail ROLLER din invidie sau din răutate, ei fiind personalități de mare notorietate în domeniul istoriei.
Nici acum Istoria României nu este o lucrare scrisă profesional din moment ce în paginile ei și-au găsit locul și rolul crainici de televiziune, iar unele dintre momentele de istorie sunt aiurea prezentate, cu patimă, deformat și fără a avea o bază documentare serioasă. Cât despre tendința de a fi scoasă Istoria Națională din orele de clasă, cu siguranță ne va transforma într-o turmă rătutită, care merge de izbeliște nici ea nu se știe încotro.


(20 iulie 2018)

No comments:

Post a Comment