Monday, June 11, 2018

Masa critică

În orice societate există grupuri de cetățeni cu interese diferite. Teoria claselor antagoniste a intrat cândva în desuetitudine, dar acum a reînviat și devine mai actuală ca oricând. Chiar dacă acum se vorbește despre putere și de opoziție, despre votul liber, societatea nu va fi altceva decât un cazan cu zmoală clocotindă, din moment ce clasele sociale sunt entități care se manifestă prin caracterul lor antagonic. Nu va exista niciodată pace între exploatatori și exploatați zicea cândva Vladimir Ilici LENIN, chiar dacă acum vorbim de societatea informațională, în care robotizarea este pe primul plan și conceptul de muncitor nu mai este cel de acum 100 de ani, cum nici șăranul nu mai este ceea ce era după reforma agrară, chiar dacă regresul generat de reprivatizare, l-a aruncat în trecut cu vreo 50 de ani. Contradicțiile din societatea de azi sunt și se manifestă cu putere, ceea ce dă o altă substanță întregii evoluții. Exportul de revoluții care a fost în Africa s-a manifestat și în Europa. Exemplul nefericit și contraproductiv al revoluției portocalii a eșuat lamentabil în România și în Ucraina, căci nu a fost însoțit de progres, ci de corupție și stagnare. Nici Asia și nici nordul Africii nu au fost ocolite de experimente bizare, care au avut drept consecințe descreșeterea economică și instabilitatea politică. Întotdeauna va exista o masă critică aptă să producă schimbarea în societate, acea schimbare pe care grupuri mari de cetățeni o sprijină, inclusiv prin inacțiune, lăsându-i pe luptători să-și facă treaba. Societatea românească, în ansamblul ei cunoaște o dinamică proprie, fără a exista acele mutații care să ducă la masa critică necesară marilor transformări revoluționare, însă fără revoluție. 
Cei care luptă cu puterea trebuie să găsească modalitatea de a crea masa critică a marilor transformări. Fără sprijinul popular masiv nimic nu se produce la nivelul profund al sistemului care guvernează societatea. Se zice că mămăliga românească nu explodează. Așa este, dar mămăliga românească opărește și este cu mult mai profund. Săptămânile următoare de radicalizare vor arăta puterea celor tăcuți de a face masa critică a marilor transformări din societate. Piața Victoriei este în freamăt continuu, unde spontaneitatea este esențială, fiind punctul de plecare al creerii masei critice.

(11 iunie 2018)

No comments:

Post a Comment