Wednesday, February 7, 2018

Salariul și perfecționarea continuă

Legea salarizării nu diferențiază oamenii după criterii enunțate clar. Ar fi trebuit să fie acolo scris ceva de obligativitatea ca salariatul să participe la cursuri de perfecționare. Un asemenea drept se produce  la cinci ani, prin concurs transparent. Ar fi trebuit să rezulte că unul cu un curs de perfecționare serios făcut are 5% mai mult la salariu față de unul care nu are respectivul curs. Cine nu participă la un curs în 3 cicluri consecutive are salariul diminuat cu 5%. Ideia de perfecționare este necesară, căci numai un om ptreocupat de creșterea calificării lui va aduce un spor la locul său de muncă.
Mulți invocă faptul că nu sunt bani. Bani pentru perfecționare sunt, dar trebuie identificați, planificați. 
Și faptul că un salariat contribuie la perfecționarea continuă a colegilor lui sau a celor ce sunt ucenici sau vin pentru stagii de practică, trebuie luat în considerare când se acordă salariul. dacă un salariu este bătut în cuie, este clar că omul nu va vrea nimic, ci doar să treacă timpul pe lângă el și el pe lângă timp. Cine vrea calitate și eficiență trebuie să de depărteze de ideia autodidacticismului ieftin și să accepte ideia de cursuri serioase și certificări care să ateste obținerea unui nou stadiu de calificare.

(07 februarie 2018)

No comments:

Post a Comment