Wednesday, February 7, 2018

Salariul și limbile străine

Dacă se definește politica poporului cultivat, orice spor de cuunoaștere trebuie să se regăsească în salariu. Astfel, dacă se dorește ca populația să vorbească limbi străine, este simplu de tot. Se va oferi la salariu un spor de 5% pentru fiecare limbă străină cunoscută. Dovada se va face cu acte doveditoare că persoana a participat la cursuri și a susținut un examen, dar și prin participarea la un concurs public, netrucat unde se vorbește în limba respectivă și se dă și un test pe computer. Adică se obțin cei 5% dar pe bune, nu ca în cazul fufulinelor angajate la primăria sectorului X pe post de translatoare de italiană, ziceau unii, dar care nu știau nimic.
Dacă s-ar da o lege că pentru fiecare limbă străină se dă 5% din salariu, cunoașterea de limbi străine fiind dovedită cu acte, într-o săptămână am fi poporul cu cele mai multe limbi cunoscute, căci imediat ar fi cine să dea certificate false de atestare a cunoașterii limbilor străine. Peste 90% din salariați și-ar tripla salariile din certificatele și din atestatele de limbi străine cunoscute.
În realitate, respectivii nu știu nici limba română ca lumea. Știm că există sate unde sunt declarați nevăzători și primesc ajutor social și chiar și de însoțitor, persoane care conduc autoturisme. Știm că există oameni care-și ridică ajutorul social de la primărie coborând din limuzine de lux. Știm că sunt oameni care vin să-și ia alimente de la cantina săracilor cu taxiul.
dacă se vor găsi forme transparente și eficiente de a evidenția că chiar o persoană știe o limbă străină, ar fi bine să fie diferențiată de ceilalți cu 5% la salariu, dar pe bune, nu prin ș,echerii ieftine. Sunt sigur că legiuitorul ar găsi el o chichiță să fie ocolită corectitudinea și să apară tot felul de situații absurde, aberante și penibile, de râsul curcilor și în această problemuță.


(07 februarue 2018)

No comments:

Post a Comment