Saturday, February 10, 2018

Innovative Security Soluțions

De la prima ediție din anul 2008 a SECITC au trecut 11 ani. Acum, în 2018 va fi cea de-a XI-a ediție, an de an publicându-se volumul lucrărilor, ceea ce este foarte important, mai ales că de câțiva ani acestea sunt publicate în prestigioasa editura Springer. Volumul cu lucrările din anul 2015 este referit prin următoarele coordonate:
Ion BICA, David NACCACHE, Emil SIMION (editors) - Innovative Security Soluțions for Information Technology and Communicațions, 8th International Conference SECITC 2015, Bucrarest Romania, June 11-12, 2015, Revised Selected Papers, Springer International Publishing Switzerland, 2015,279 pp, ISSN - 0302-9743, ISSN electronic 1611-3349,  ISBN 978-3-319-27178-1, DOI 10.1007/978-3-319-27179-8.
La indexul de auroti dintre cele 49 de nume, 26 dintre ele sunt ale unor autori români pe care îi enumăr aici:
Dumitru BALANICI
Oana BARAHTIAN
Narcis BEHLILOVIC
Ion BICA
Monica BORDA
Dominic BUCERZAN
Virgil CERVICESCU
Valentin CRISTEA
Mihai CUCIUC
Roxana GLĂVAN
Cătălin LEORDEANU
Diana MAIMUȚ
Luciana MOROGAN
George NĂSTASE
Alexandru PĂTRAȘCU
Victor PATRICIU
Lucian PETCANA
Daniel PETCU
Cezar PLEȘCA
Crina RAȚIU
Nicolae ROȘIA
Emil SIMION
Romulus TEREBES
Laurențiu ȚIPLEA
Mihai TOGAN
Vlad TOMȘA.
Autorii români au avut lucrări în toate secțiunile, preocupările lor fiind foarte variate, ocupându-se de algoritmi de criptografie și de protocoale cât și de tehnologii de securitate pentru tehnologii ale infomației și comunicațiilor. Unii dintre autori lucrează în mediul academic, dar mulți dintre ei sunt în industrie, puși față în față cu marile provocări ale securității informatice într-un mediu destul de ostil aplicațiilor online, mai ales dacă se are în vedere nenumăratele atacuri la care sunt supuse aplicațiile informatice guvernamentale. Printre autori se află conducători de teze de doctorat, iar prin tre autori se află doctoranzi, ceea ce arată că cercetarea în domeniul securității informatice este cu un nivel de aprofundare deosebit de ridicat.Faptul că s-a reușit ca articolele selectate după ce au fost revizuite să fie publicate într-o editură prestigioase, arată că organizatorii conferinței au dat dovadă de multă exigență. Comitetul editorial este format din personalități din domeniu, așa cum se vede din textul de mai jos:

Eu îi cunosc pe cei mai mulți dintre organizatorii și editorii români și știu că au un nivel de exigență special și acesta este și motivul de bază care ține conferința la un standar deosebit de ridicat.
(10 februarie 2018)

No comments:

Post a Comment