Thursday, February 1, 2018

Folosirea eronată a mediei aritmetice

Media aritmetică este un indicator statistic. Indicatorii statistici sunt reprezentativi dacă se lucrează cu colectivități omogene.
Dacă se lucrează cu colectivități neomogene, niciun indicator statistic nu este reprezentativ, se trag orice concluzii și totul scapă de sub control, datorită aberațiilor care sunt generate, de haosul dat de a face orice cu orice, cu oricât cu oricât, oriunde cu oriunde și tot așa.
Dacă se iau doi absolvenți, unul de la Politehnică, unde a făcut facultate de 5 ani și are medie de 9,30 și unul care a făcut medicină de 6 ani  și are media 9,20:
- niciodată nu se vor ierarhiza cei doi după medie;
- media de 9,30 rezultă din adunarea de note la anumite materii;
- media de 9,20 rezultă din adunarea de note la cu totul alte materii;
- la Politehnică s-au dat 60 de examene;
- la Medicină s-au dat 72 de examene;
- cei doi aparțin la două colectivități omogene în interior;
- colectivitățile din care provin cei doi absolvenți sunt neomogene între ele.
În acest context, mediile aritmetice sunt reprezentative dacă se ierarhizează studenții de la Medicină între ei și se ierarhizează studenții de la Politehnică între ei. Mediile își pierd reprezentativitatea dacă se construiește o singură mulțime ca reuniune a celor două mulțimi și se face ierarhizarea studenților de la Medicină și a celor de la Politehnică punându-i pe toți pe o listă comună, în ordinea descrescătoare după medii, deși 9,30 de la Politehnică înseamnă cu totul altceva decât 9,20 de la Medicină. Nu se compară mere cu pere, să fie clar!(01 februarie 2018)

No comments:

Post a Comment