Thursday, January 25, 2018

Prăbușirea imperiilor

De-a lungul istoriei au existat:
- imperiul roman
- imperiul otoman
- imperiul rus
- imperiul german
- imperiul austro-ungar
- imperiul colonial britanic
- imperiul colonial francez
- imperiul colonial olandez.
Toate acestea s-au clădit prin:
- cuceriri de teritorii
- subjugări de popoare
- exploatare de bogății
- războaie de apărare
- revolte interne
- distrugeri de culturi.
Au apărut și alte structuri, conglomerate de state, prin asociere benevolă, dar condiționată, bazată pe nevoi economico-sociale, dar mai ales pe dorința de progres ale unora dintre state, pe de o parte și pe dorința de a realiza anumite hegemonii ci reminiscențe în nereușitele venind din istorie, pe de altă parte.
Ceea ce se știe cu exactitate se leagă de:
- durata limitată în timp a imperiilor,
- contradicțiile fndamentale din interiorul imperiilor,
- prăbușirea din interior a imperiilor,
- dezvoltarea inegală a componentelor imperiiilor,
- dezvoltarea tendinței centrifuge în interiorul imperiilor.
Toate acestea duc inevitabil la destrămarea imperiilor, după ce au avut perioade de glorie, de dezvoltare și mai ales de creștere teritorială, numerică a populației și de acumulare a bogățiilor, deplasate spre metropolă. Niciodată nu se va întâmpla altfel, căci întotdeauna vor exista stăpâni și slugi, bogați și săraci, iar fluxurile sunt de regulă unidirecționale, căci bogăția este indivizibilă.
Unii tratează Uniunea Europeană ca pe un imperiu, asemuind-o cu URSS. Cred că studiul trebuie aprofundat, iar concluziile nu trebuie niciodată trase la repezeală, deși URSS s-a destrămat după 1989, având o istorie de șapte decenii, în timp ce UE este undeva la șase decenii de viață, având încă resurse de expansiune. În niciun caz nu aș miza pe un proiect asemănător celui la care s-au gândit Louis ARAGON și Elsa TRIOLET  când au dorit să compare URSS cu USA ca sisteme politice diferite, unul comunist, plin de calități, iar celălalt capitalist, năpădit de defecte, în pragul prăpastiei, caracterizări ce s-au dovedit inexacte.

(26 ianuarie 2018)

No comments:

Post a Comment