Thursday, January 25, 2018

Indicatori statistici în culturism

Pentru a ușura înțelegerea lucrurilor, voi presupune că am o colectivitate a culturiștilor, formată dintr-un număr N = 30 de culturiști, despre care am înregistrat:
- numele
- înălțimea în centimetri HC;
- greutatea în kilograme GR;
- număr de zile de antenament pe săptămănă NZ;
- durata aproximativă a unui antrenament DA;
- numărul anilor de antrenament NA:
- circumferința biceps CB.
Datele le organizez în tabelul de mai jos.

Nr. crt.     Nume Culturist      Înălțimea    Greutatea     Vârsta   Circumferința  Nr antrenamente
                                                   HC              GC             VS             CB                 NA
____________________________________________________________________________
01              Gigi-01                    175               89               40             47                    3
02              Gigi-02                    171               86               27             46                    3
03              Gigi-03                    173               88               33             46                    4
04              Gigi-04                    179               97               31             49                    4
05              Gigi-05                    168               80               30             42                    5
06              Gigi-06                    172               89               34             46                    4
07              Gigi-07                    173               85               20             44                    4
08              Gigi-08                    179               98               35             50                    4
09              Gigi-09                    181             104               46             53                    3
10              Gigi-10                    165               77               37             40                    5
11              Gigi-11                    177               88               20             41                    4
12              Gigi-12                    187             102               27             53                    5
13              Gigi-13                    170               86               19             44                    4
14              Gigi-14                    177               95               31             47                    4
15              Gigi-15                    173               85               42             45                    4
16              Gigi-16                    163               80               34             43                    5
17              Gigi-17                    175               94               36             52                    3
18              Gigi-18                    178               99               29             51                    4
19              Gigi-19                    166               75               21             41                    4
20              Gigi-20                    175               94               37             46                    4
21              Gigi-21                    171               97               31             45                    3
22              Gigi-22                    174               95               20             46                    4
23              Gigi-23                    167               80               36             45                    4
24              Gigi-24                    172               88               18             41                    5
25              Gigi-25                    177               85               45             48                    3
26              Gigi-26                    169               76               28             41                    4
27              Gigi-27                    178               92               31             43                    4
28              Gigi-28                    181               89               24             45                    3
29              Gigi-29                    170               90               36             46                    5
30              Gigi-30                    182               95               29             52                    4
______________________________________________________________________

Primul lucru de care ne ocupăm acum este identificarea elementelor minime și a celor maxime de pe fiecare coloană.
Înălțimea minimă HCmin = 163 cm
Înălțimea maximă HCmax =  187 cm
Greutatea minimă GCmin =  75 kg
Greutatea maximă GCmax = 104 kg
Cel mai tânăr culturist VSmin = 18 ani
Cel mai vârstnic culturist VSmax = 46 ani
Cea mai mică circumferință a brațului CBmin = 41 cm
Cea mai marecircumferință a brațului CBmax = 65 cm
Numărul minim de antrenamente pe săptămână NAmin = 3
Numărul maxim de antrenamente pe săptămână NAmax = 5.
Se calculează lungimile intervalelor în care variază mărimile din tabel scăzând din nivelul maxim al fiecărei mărimi măsurate, nivelul minim al acelei mărimi.
DIFHC = HCmax - HCmin = 187 - 163 = 24 cm
DIFGC = GCmax - GCmin = 104 - 75 = 29 kg
DIFVS = VSmax - VSmin = 46 -18 = 26 ani
DIFCB = CBmax - CBmin = 65 - 41 = 24 cm
DIFNA = NAmax - NAmin = 5 - 3 = 2.
Al doilea lucru care se face, este calculul medie aritmetice pentru variabilele de pe coloanele tabelului, obținindu-se:
- media aritmetică a înălțimii culturiștilor,
- media aritmetică a greutății culturiștilor,
- media aritmetică a vârstei culturiștilor,
- media aritmetică a circumferinței brațului culturiștilor,
- media aritmetică a antrenamentelor efectuate de culturiști,
ca sume ale elementelor de pe coloane, împărțite la numărul de elemente N, în cazul de față N=30.
Tot ceea ce s-a spus, se concentrează în tabelul de mai jos:


Carcateristică
 Înălţimea
HC
Greutatea
GC
Vârsta
VS
Circumferința CB 
 Antrenamente
NA
Nivelul minim
 HCmin
 GCmin
VSmin 
 CBmin
 NAmin
Nivelul maxim
 HCmax
 GCmax
 VSmax
 CBmax
 Mamax
Diferenţa max-min
 DIFHC
 DIFGC
 DIFVS
DIFCB 
 DIFNA
Media aritmetică
 HCmed
 GCmed
VSmed 
CBmed 
 NAmed
Dispersia
 HCdisp
 GCdisp
 dispdisp
 CBdisp
 NAdisp
Coeficient variaţie
 HCcv
 GCcv
 VScv
 CBcv
 NAcv
Folisind formulele statistice adecvate, se vor calcula indicatorii din tabel. Există programe de calculator pentru aceste calcule.

(25 ianuarie 2018)

No comments:

Post a Comment