Thursday, January 25, 2018

Formule ale statisticii utilizate în culturism

Ca să nu se sperie lumea, voi pune aici câteva dintre formulele simple ale statisticii utilizate în culturism. Ele sunt timple, dar foarte importante și mai ales utile. Presupun înregistrări de forma:

Nr. crt.   Nume culturist   Înălțime
-----------------------------------------
   01           Gigel_1             X1
   02           Gigel_2             X2
   03           Gigel_3             X3
----------------------------------------------------------------

   0k           Gigel_k             Xk

----------------------------------------

    n           Gigel_n             Xn


în care sunt luate elementele unei colectivități sau de forma:

     Data         Durată antrenament
--------------------------------------------
01.02.2018             45'            
02.02.2018             55'            
03.02.2018             35'
04.02.2018             45'            
05.02.2018             55'                        
.............................
26.02.2018             75'            
27.02.2018             85'  
în care se notează evoluția în timp a unei caracteristici din activitatea unui culturist.      Durarele antrenamentelor se notează și ele generic tot cu X1, X2, X3,...Xn
Culturiștii scriu zilnic sau periodic:
- structuri de antrenamente;
- cantități de suplimente consumate;
- calorii arse;
- caloriile din mâncare;
- greutățile ridicate;
- duratele antrenamentelor;
- numărul de seturi și numărul de repetări;
- greutatea;
- circumferințe.
Instructorii scriu despre elevii lor:
- vârsta:
- greutatea în momentul de start;
- data de început;
- număr antrenamente săptămânale;
- durate planificate la antrenamente;
- durate efective;
- măsurători biometrice.
Pentru multe dintre acestea se calculează nivelurile medii, iar pentru a vedea că rezultatele calculelor sunt corecte se calculează coeficientul de variație.
Formule utilizate frecvent în măsurarea unor caracteristici cantitative din activitatea culturiștilor sunt:
- formula mediei aritmetice care se scrie fie dezvoltat 


fie concentrat folosind semnul de însumare care se scrie astfel:

- formula dispersiei care  se scrie fie dezvoltat astfel:

fie concentrat, care se scrie astfel:

- formula abaterii medii standard 

- formula coeficientului de variație care se scrie astfel:

care arată că media este reprezentativă dacă el este mai mic decât 35% sau este nereprezentativă, seria de date fiind omogenă, iar în caz contrar și înseamnă că seria de date nu este omogenă.
Am scris articole folosind aceste formule pentru a stabili:
- durata de vârf în activitatea culturiștilor;
- durata cât culturiștii sunt în activitate;
- vârsta de ieșire din activitatea de performanță a culturiștilor. 
Deocamdată, aceste formule trebuie luate ca atare. Dispersia arată cât de diferite sunt datele măsurate între ele, iar coeficientul de variație spune dacă avem o colectivitate omogenă sau nu. Statistica are metode de a valida tehnici de pregătire a culturiștilor și de a evidenția corelații între cauze și efecte, cu foarte mare acuratețe și fără a lăsa loc la interpretări.
ATENȚIE! Rezultatele statisticii sunt valabile dacă și numai dacă se lucrează cu colectivități omogene!

(25 ianuarie 2018)

No comments:

Post a Comment