Friday, January 19, 2018

Capul lui Bodoc vrem!

Să citim cu atenție textul clasic:
- Moţoc să moară! — Capul lui Moţoc vrem! Acest din urmă cuvînt, găsind un eho în toate inimile, fu ca o schinteie electrică. Toate glasurile se făcură un glas şi acest glas striga: „Capul lui Moţoc
vrem“.
-Ce cer? întrebă Lăpuşneanul, văzînd pre armaşul intrînd.
-Capul vornicului Moţoc, răspunse.
- Cum? Ce? strigă acesta sărind ca un om ce calcă pe un şărpe; n-ai auzit bine, fîrtate! vrei să şuguieşti, dar nu-i vreme de şagă. Ce vorbe sînt aceste? Ce să facă cu capul meu? îţi spun că eşti surd; nai auzit bine!
- Ba foarte bine, zise Alexandru-vodă, ascultă singur. Strigările lor se aud de aici. Într-adevăr, ostaşii nemaiîmpotrivindu-se, norodul începuse a se căţăra pe ziduri, de unde striga în gura mare: „Să ne
deie pe Moţoc! Capul lui Moţoc vrem!“
- Oh! păcătosul de mine! strigă ticălosul. Maică preacurată fecioară, nu mă lăsa să mă prăpădesc!. Dar ce le-am făcut oamenilor acestora? Născătoare de Dumnezeu, scapă-mă de primejdia aceasta şi mă jur să fac o biserică, să postesc cît voi mai ave zile, să ferec cu argint icoana ta cea făcătoare de minuni de la monăstirea Neamţului!. Dar, milostive doamne, nu-i asculta pre nişte proşti, pre nişte mojici. Pune să deie cu tunurile într-înşii. Să moară toţi! Eu sînt boier mare; ei sînt nişte proşti!
- Proşti, dar mulţi, răspunse Lăpuşneanul cu sînge rece; să omor o mulţime de oameni pentru un om, nu ar fi păcat? Judecă dumneata singur. Du-te de mori pentru binele moşiei dumitale, cum ziceai însuţi cînd îmi spuneai că nu mă vrea, nici nu mă iubeşte ţara. Sînt bucuros că-ţi răsplăteşte norodul pentru slujba ce mi-ai făcut, vînzîndu-mi oastea lui Anton Sechele
şi mai pe urmă lăsîndu-mă si trecînd în partea Tomşii.
Publicată în 1840, nuvela Alexandru Lăpușneanul, iată că la 178 de ani este de mare actualitate. În târg lumera strigă:
- Capul lui Bodoc vrem! Capul lui Bodoc vrem!
Posturile de televiziune urlă toate:
- Capul lui Bodoc vrem! Capul lui Bodoc vrem!
Sistemul medical este el însuși un sistem bolnav. Cine crede că plecarea ministrului Bodoc va rezolva problema, se înșeală. Pentru a aduce o ameliorare cât de cât în sistem, trebuie cu totul altă abordare, o strategie care în 20 de ani să schimbe din temelii acest sistem. Orice altă abordare este doar o cârpeală, o abordare fragmentată și incompletă, cu rezultate de moment, care vor duce la apariția de noi și noi crize, ce vor impune alte și alte schimbări de miniștrii și problema va fi reluată de la capăt ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.
În primul rând, la nivelul populației trebuie schimbată mentalitatea despre ceea ce înseamnă medicina și ce reprezintă medicii pentru ei. Atât timp cât aceștia nu vor primi respectul societății, exprimat nu numai prin salarii corecte, dar mai ales printr-o repoziționare în societate căci ei sunt cei ce salvează viețile, nu se va întâmpla nimic semnificativ. Toată lumea doar le cere medicilor exigeță, responsabilitate, calitate, competență, experiență, dăruire, abnegație, spirit de sacrificiu, fără a le oferi mai nimic în schimb sau din contră punându-i la zid în mod demonstrativ și neîntemeiat.
În al doilea rând, este necesar să se realizeze acel echilibru absolut necesar între sumele alocate de la buget și nivelurile profiturilor realizate de cei implicați în derularea de activități economice în cadrul sistemului medical, prin analiza și apoi minimizarea risipei de resurse.
În al treilea rând, se impune un anumit nivel de stabilitate la nivel managerial, aspect perfect relizabil în condițiile unui management bazat pe criterii de eficiență reală, în care politicul și manipulările nu-și au rostul și nici locul.
În al patrulea rând, asigurarea continuității măsurilor ce decurg din strategia pe termen lung a dezvoltării sistemului sanitar trebuie însoțită de evaluări și de efectuarea de corecții pentru a pune de acord măsurile luate cu noile provocări pe care dinamica socio-economică le reclamă.
Așa că, oricât s-ar striga chestia cu capul lui Bodoc vrem, oricâți miniștrii s-ar perinda la cârma acestui minister, sistemul va fi același, cu aceleași probleme și nemulțumirile se vor ține lanț. Nu vreau să cerd că va deveni o obișnuință să se strige în târg capul lui X vrem, căci va fi tragic.


(19 ianuarie 2018)

No comments:

Post a Comment