Wednesday, January 31, 2018

Corelațiile în culturism

Este foarte important să se știe dacă există corelații între tot felul de mărim în activitatea culturiștilor și instructurilor, pentru a obține acele rezultate mult așteptate de fiecare dintre ei.
Se consideră doi factori, unul este X și celălalt este Y. Se fac măsurători. Se caută răspunsuri la întrebări precum:
Există o legătură între înălțimea X a culturișitlor și greutatea Y a acestora?
Există o legătură între vechimea la sală și greutățile ridicate?
Există o legătură între vârsta culturiștilor și circumferința brațului?
Există o legătură între puncte și clasamentul la Mr. Olympia?
Există o legătură între vârsta retragerii și vechimea în profesia de culturist?
Coeficientul de corelație r, este unul din indicatorii care ajută în a cuantifica tipul și intensitatea legăturii dintre factorii supuși analizei. 
Dacă valoarea coeficientului de corelație este negativă se zice că legătura este inversă, adică în timp ce un factor crește, celălalt scade.
Coeficientul de corelație are valaore cuprinsă în intervalul închis [-1; +1].
Dacă valoarea coeficientului de corelație este pozitivă se zice că legătura este directă, adică în timp ce un factor crește, celălalt factor, de asemenea, crește.
Dacă valoarea coeficientului de corelație este foarte apropiată de +1 înseamnă că legătura dintre factori este foarte puternică.
Dacă valoarea coeficientului de corelație este foarte apropiată de 0 înseamnă că legătura dintre factori este foarte slabă.
Dacă valoarea coeficientului de corelație este foarte apropiată de -1 înseamnă că legătura dintre factori este foarte puternică, deși este vorba de o legătură inversă.
Formula coeficientului de corelație r este:
unde:
xi - nivelul măsurat al factorului X;
yi - nivelul măsurat al factorului Y,
xbarat - media aritmetică a valorilor factorului X;
ybarat - media aritmetică a valorilor factorului Y.
Când se fac planificările antrenamentelor și a structurilor pentru ciclurile de pregătire de dinainte de competiții și se culeg date dintre cele mai diferite, se vor căuta legături cauză-efect măsurând durate pentru factorul X și măsurând efecte pentru factorul Y. Se va vedea dacă există o legătură, cât de intensă este. Așa senasc marile secrete în pregărirea culturiștilor, din încercări repetate, dar din măsurători și din acceptarea sau respingerea de ipoteze, folosind valorile coeficientului de corelație.
Se consideră tabelul cu numele unor culturişti, vârstele şi înălţimile lor:

Nr.crt
Nume culturist
Înălţime
cm
Vârstă
ani
001
Arnold
SCHWARZENEGER
188
21
002
Dexter
JACKSON
168
39
003
195
59
004
173
38
005
175
33
006
186
34
007
174
29
008
176
35
009
180
41
010
186
30
011
178
28
012
183
30
013
165
21
014
179
30
015
173
53
016
180
44
017
175
31
018
177
37
019
191
32
020
173
40
021
170
48
022
180
30
023
173
43
024
176
38
025
180
28
026
Philiep Van NUFFEL
169
41
027
Svend KARLSEN
188
43
028
192
34
029
182
30
030
197
35
031
180
38
032
180
23
033
169
23
034
172
24
035
175
29
036
175
39
037
175
44
038
175
33
039
175
32
040
175
33
041
177
32
042
173
30
043
175
30
044
170
30
045
172
31
046
191
33
047
175
32
048
170
33
049
178
38
050
175
29
051
167
22
052
182
30
053
170
26
054
181
22
055
172
23
056
167
23
057
175
25
058
167
29
059
171
28
060
185
21
061
175
22
062
165
35
063
180
35
064
173
40
065
175
37
066
183
32
067
175
31
068
178
42
069
172
32
070
175
34
071
184
36
072
186
40
073
175
34
074
165
37
075
170
38
076
170
34
077
180
43
078
178
35
079
172
27
080
170
35
081
183
33
082
172
23
083
172
42
084
182
50
085
170
25
086
163
26
087
185
27
088
178
37
089
175
36


Se doreşte să se vadă dacă există o corelaţie între vârstă şi înălţime.
Din calcule rezultă:
Vârsta medie = 33.236 ani
Înălţimea medie = 176.483 cm
Coeficientul de corelaţie =  0.1863
Coeficientul de corelaţie este în jurul lui zero, ceea ce arată că practic nu există nicio corelaţie între înălţimea culturiştilor şi vârsta acestora.
Se trece acum să se vadă dacă există o corelaţie între înălţimea culturiştilor şi greutatea acestora. Se consideră datele:
No.
NAME
Greutate
kg
Înălţime
cm
001
Arnold
SCHWARZENEGER
107
188
002
Dexter
JACKSON
106
168
003
130
195
004
88
173
005
92
175
006
132
186
007
100
174
008
125
176
009
135
180
010
98
186
011
143
178
012
95
183
013
74
165
014
109
179
015
74
173
016
96
180
017
122
175
018
91
177
019
115
191
020
103
173
021
97
170
022
130
180
023
93
173
024
118
176
025
109
180
026
Philiep Van NUFFEL
83
169
027
Svend KARLSEN
135
188
028
140
192
029
115
182
030
115
197
031
126
180
032
90
180
033
88
169
034
88
172
035
79
175
036
118
175
037
114
175
038
110
175
039
111
175
040
101
175
041
88
177
042
88
173
043
100
175
044
88
170
045
84
172
046
113
191
047
111
175
048
108
170
049
109
178
050
111
175
051
84
167
052
95
182
053
80
170
054
93
181
055
89
172
056
89
167
057
89
175
058
81
167
059
86
171
060
100
185
061
91
175
062
84
165
063
125
180
064
102
173
065
105
175
066
118
183
067
91
175
068
125
178
069
80
172
070
115
175
071
128
184
072
122
186
073
120
175
074
80
165
075
111
170
076
129
170
077
106
180
078
111
178
079
94
172
080
96
170
081
127
183
082
100
172
083
101
172
084
118
182
085
71
170
086
63
163
087
98
185
088
86
178
089
112
175
Rezultă
Greutatea medie =  103.258
Înălţimea medie = 176.483
Coeficientul de variaţie = 0.5964
de aici se trage concluzia că există o legătură directă între înălţime şi greutate, dar nu este determinantă acestă corelaţie, căci acest Coeficientul de variaţie = 0.5964 nu este atât de apropiat de +1 încât să se spună că sportivii cu cât sunt mai înalţi musai trebuie să fie şi mai grei.
Să analizăm legătura dintre circumferinţa pieptului şi greutatea culturistului şi separat, legătura dintre înălţimea culturistului şi circumferinţa pieptului. Se folosesc datele:
No.
NAME
Piept
cm
Braţ
cm
Greutate
kg
Înălţime
cm
001
Arnold
SCHWARZENEGER
148
55,8
107
188
002
Dexter
JACKSON
114
55
106
168
003
147
58
130
195
004
119
44
88
173
005
122
42
92
175
006
146
56
132
186
007
148
52
100
174
008
148
57
125
176
009
147
61
135
180
010
132
51
98
186
011
170
66
143
178
012
132
50
95
183
013
120
42
74
165
014
140
56
109
179
015
114
43
74
173
016
145
55
96
180
017
135
59
122
175
018
130
53
91
177
019
147
56
115
191
020
122
51
103
173
021
127
54
97
170
022
140
58
130
180
023
142
52
93
173
024
152
64
118
176
025
147
56
109
180
026
Philiep Van NUFFEL
123
46
83
169
027
Svend KARLSEN
150
55
135
188
028
157
59
140
192
029
139
56
115
182
030
139
61
115
197
031
146
55
126
180
032
120
48
90
180
033
128
53
88
169
034
124
55
88
172
035
130
51
79
175
036
152
63
118
175
037
138
56
114
175
038
114
55
110
175
039
140
55
111
175
040
132
54
101
175
041
119
43
88
177
042
119
45
88
173
043
135
53
100
175
044
127
51
88
170
045
122
51
84
172
046
132
53
113
191
047
127
58
111
175
048
147
53
108
170
049
147
56
109
178
050
130
56
111
175
051
119
43
84
167
052
123
45
95
182
053
112
39
80
170
054
122
43
93
181
055
121
42
89
172
056
121
44
89
167
057
121
43
89
175
058
117
42
81
167
059
119
43
86
171
060
124
46
100
185
061
122
44
91
175
062
127
48
84
165
063
146
58
125
180
064
127
53
102
173
065
142
52
105
175
066
127
52
118
183
067
122
46
91
175
068
150
55
125
178
069
125
50
80
172
070
142
61
115
175
071
140
55
128
184
072
152
58
122
186
073
150
58
120
175
074
113
45
80
165
075
137
56
111
170
076
133
51
129
170
077
133
56
106
180
078
140
57
111
178
079
137
57
94
172
080
130
52
96
170
081
155
61
127
183
084
141
46
118
182
085
107
41
71
170
086
109
42
63
163
087
121
45
98
185
088
118
44
86
178
089
111
40
112
175
Din calcule rezultă:
Circumferinţă medie a pieptului  = 132.494 cm
Înălţimea medie = 176.483
Coeficientul de corelaţie = 0.5093
Înseamnă că înălţimea culturiştilor nu influenţează decisiv circumferinţa toracelui, ceea ce înseamnă că şi culturişti care nu sunt foarte înalţi se prezintă în competiţii cu un piept foarte bine dezvoltat.
Pentru a vedea dacă există o legătură între înălţime şi circumferinţa braţului, se obţin rezultatele:
Circumferinţa medie a braţului =  51.724
Înălţimea medie = 176.483
Coeficientul de variaţie = 0.4059
care arată că există o legătură oarecare directă între cele două caracteristici, dar înălţimea nu este determinantă în a defini circumferinţa braţului, căci acel Coeficientul de variaţie = 0.4059 este foarte departe de valoarea +1 pentru a conchide că sportivii înalţi au braţe cu circumferinţe generoase.
Culturiştii şi instructorii dacă fac tot felul de măsurători, vor trage concluzii facăşi numai dacă au obţinut din calcule valori ale coeficienţilor de corelaţie ce aparţin intervalelor (-1; -0,8) sau (+0,8; +1). Numai atunci vor concluziona că au găsit o metodă sau un exerciţiu care are efecte miraculoase asupra definirii, simetriei sau masei musculare a culturiştilor. În plus, nu trebuie făcute măsurători pe un sportiv, ci pe o colectivitate destul de mare, oricum numeric trebuie să fei peste 16 sportivi sau peste 16 intervale de timp, ca să se vorbească despre repreyentativitatea prelucrărilor statistice.
(01 februarie 2018)