Tuesday, December 26, 2017

Defectele sistemului educațional: permisivitatea

Sistemul educațional românesc este bântuit de nenumărate defecte, ceea ce l-a dus în situația în care este. Nu trebuie căutate defectele sistemului educațional în afara sa, ci în interiorul său, căci niciun sistem nu se structurează, nu evoluează și nu produce altceva decât ceea ce el din interior este capabil să acționeze. Cine crede că o mână invizibilă din exterior face și drege în interiorul sistemului educațional, se înșeală și toate raționamentele care pornesc de la această premisă eronată, sunt evident, eronate.
Permisivitatea este unul dintre defectele sistemului educațional care se manifestă printr-un nivel de exigență scăzut în selecția:
- elevilor și studenților care intră în sistem;
- absolvenților care devin cadre didactice provizorii;
- doctoranzilor care vor parcurge stagiile doctorale;
- celor care definesc criterii valorice de promovare;
- celor care validează titluri academice și teze de doctorat;
- titularilor de posturi și validarea acestora prin concursuri.
Numai datorită excesului de permisivitate au apărut situațiile nu hilare, ci triste să nu zic tragice în care arzând etape succesive, persoane fără calități remarcabile, ca să nu zic de-a dreptul mediocre, au fost cocoțate pe poziții academice de vârf, ca să nu zic imposibil de atins în condiții, ca să nu zic, cât de cât normale, decente, umane, credibile și rezonabile.
Numai datorită excesului de permisivitate s-au susținut teze de doctorat plagiate, fără valoare științifică sau chiar băgate la secret de stat ca nimeni niciodată să nu aibă posibilitatea de a citi ce este acolo și de a reverifica dacă sunt sau nu valoroase, dacă au sau nu au soluții originale sau pur si simplu dacă există fizic, sub forma a cel mult 150 de pagini, sau a cel puțin 1/2 pagină asemeni teoriei vitaminei C cu care s-a penetrat pentru totdeauna în lumea științifică.
Numai datorită excesului de permisivitate s-a ajuns în situația de a avea licee cu absolvenți care nu au reușit să treacă niciunul dintre ei examenul de bacalaureat, ceea ce evidențiază slaba calitate a proceselor ce se derulează acolo în principal datorită lipsei de exigență pe care o manifestă corpul profesoral, el însuși nepregătit să facă față unor provocări majore generate de subiectele unice de la acel examen, care este cu un nivel mediu acceptat și nu este destinat vârfurilor.
Numai datorită excesului de permisivitate s-a produs distorsionarea structurilor astfel încât au apărut peste noape zeci și zeci de colegii naționale fără a exista un trecut care să justifice o astfel de titulatură și au apărut facultăți și specializări care nu-și găsesc rostul și locul pe piața muncii prin absolvenții pe care îi produc și care vor lucra ca muncitori de slabă calificare în viitor.
Numai datorită excesului de permisivitate din sistemul educațional s-a ajuns la un nivel nepermis de inflație de titluri științifice, de lucrări așa-zis științifice elaborate și publicate de pucăriași, oameni care n-au făcut în viața lor niciodată cercetare științifică și care în afara timpului petrecut în celulă, nu vor face și de acum încolo nicio oră de cercetare științifică pentru că nu îndeplinesc condiții minimale pentru a desfășura astfel de activități care să intre în sfera cercetării științifice adevărate.
Numai datorită excesului de permisivitate s-a ajuns în situația ca manualele școlare să nu mai aibă nicio legătură cu capacitatea bietului elev de a învăța, maturii socotindu-i pe copii mai ceva decât sunt ei, căci numai nișye maturi mediocrii se gândesc cum să-i pună în dificultate pe elevi prezentându-le cunoștințe de care ei ca autori nu au habar și nici măcar nu le-au înțeles ca lumea. dacă era altfel, cu siguranță că respectivii autori ar fi filtrat acele bazaconii pe care le-au inclus în manuale și cu siguranță că manualele lor ar fi arătat nu ca niște cursuri universitare docte, ci ca manuale pentru elebii de gimnaziu, căci manualul de sport de a V-a este încununarea ridicolului.
Mai sunt multe, chiar foarte multe chestii legate de permisivitate dar nu vreau să demolez eu sistemul educațional și așa șubrezit din interior, căci va trebui să se înceapă reformarea lui tot din interior pentru a se scăpa de uscăciunile care zac acolo și care îl trag în jos prin non-calitatea lor.(27 decembrie 2017)

No comments:

Post a Comment