Monday, November 13, 2017

Laudatio prezentat de profesorul Marian DÂRDALĂ

Laudatio
cu ocazia decernării meritului universitar Virgil Madgearu cu medalie de aur,
domnului profesor universitar doctor Ion Ivan

Profesorul universitar doctor ec. Ion Ivan s-a născut la Pitești, in urmă cu 70 de ani. A absolvit Liceul Alexandru Odobescu din Pitești în anul 1965, iar în anul 1970 a absolvit Secția de Mecanizarea și Automatizarea Calculului Economic cu media generală 9,73, în cadrul Facultății de Calcul Economic și Cibernetică Economică din Academia de Studii Economice. Ca student a obținut bursa republicană în anii IV și V.
După absolvire, a obținut prin repartiție guvernamentală un post de asistent universitar la Catedra de Cibernetică Economică din aceeași facultate pe care o absolvise, post ocupat efectiv după parcurgerea unui stagiu în producție, de un an, la laboratoarele Centrului de Calcul al ASE, în calitate de analist. Colaborarea cu colectivul de cercetători, analiști și programatori a continuat constant până la desființarea Centrului de Calcul care s-a produs în 1992.
După încheierea stagiului obligatoriu în producție, domnul Ion Ivan a ocupat poziția de asistent stagiar, lucrând cu grupe de studenți de la Secția de Mecanizarea și Automatizarea Calculului Economic la seminarii ale disciplinelor de Limbaje de asamblare și de Programare a calculatoarelor electronice. De asemenea, a ținut seminarii de Programare în limbajul COBOL la studenții Secției de Statistică Economică. După trei ani de la absolvire a susținut cu succes examenul de titularizare pe poziția de asistent universitar.
În intervalul 1972-1978, dl Ion Ivan a derulat un stagiu doctoral în specializarea Cibernetică și statistică economică, sub coordonarea prof. univ. dr. Ludovic Tovissi, finalizat cu susținerea în data de 3 februarie 1978 a tezei de doctorat intitulată "Modelul economic-matematic al secției întreprinderii industriale". Susținerea publică a tezei a fost precedată de prezentări ale principalelor rezultate în Seminarul Onicescu al Direcției Centrale de Statistică și în Seminarul C.V. Negoiță de la Institutul de Cercetări în Informatică. A fost primul absolvent al Secției de Mecanizarea și Automatizarea Calculului Economic care a obținut titlul de doctor în economie, cum, la rândul său a avut primul doctor în specializarea Informatică economică.
În cei 42 de ani de activitate desfășurată în Academia de Studii Economice a promovat prin concurs examene care i-au permis să urce toate treptele carierei universitare, până la gradul de profesor universitar obținut în 1994, grad menținut până s-a pensionat în anul 2012.
În continuare, sunt evidențiate principalele contribuții profesionale și științifice pe plan național și internațional ale profesorului universitar doctor Ion Ivan.


 1. Contribuții profesional-pedagogice
 • a desfășurat o activitate didactică intensă prin predarea și seminarizarea a numeroase discipline din domeniul informaticii economice, precum: Limbaje de asamblare, Programarea în Limbajul COBOL, Programarea în limbajul FORTRAN, Programe aplicative, Structuri de date, Managementul calității software, Programare în limbaje evaluate C/C++, Metode și tehnici de prelucrare a datelor statistice, Sisteme de calcul și de operare;
 • a inițiat și a contribuit direct la introducerea în curricula universitară a unor noi discipline specifice planului de învățământ de 5 ani al Secției de Informatică Economică, apărută după 1990 o dată cu înființarea Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică;
 • a contribuit major la înființarea programului de masterat de Securitate informatică, al cărui director a fost ani în șir și a sprijinit înființarea cursurilor de master de Managementul informatizat al proiectelor și, respectiv, de E-business;
 • a desfășurat o activitate susținută în cadrul Școlii doctorale de informatică economică, în  calitate de conducător științific de doctorat, mai întâi pentru specializarea de Cibernetică și statistică economică și, din anul 2010, pentru specializarea de Informatică economică; pe durata celor aproape 20 de când a dobândit această calitate a coordonat teze de doctorat având teme de foarte mare actualitate, foștii săi doctoranzi au confirmat prin evoluțiile lor din învățământul superior dar și din producție, în mari companii de software din țară și din străinătate, că stagiile lor doctorale au reprezentat etape importante ale începuturilor de carieră.


 1. Activității de cercetare științifică
 • prezența sa constantă în lumea științifică prin comunicări la conferințe, articole în reviste și cărți publicate, preponderant în calitate de coautor, l-au făcut cunoscut în rândul specialiștilor din țară dar și din străinătate;
 • trebuie adăugat faptul că și înainte de 1989 Ion Ivan a publicat articole în reviste importante din SUA, dar și în Europa, iar unele dintre comunicările trimise și acceptate atunci la conferințe prestigioase au fost publicate în volume apărute la mari case de edituri; articolul "Programs Complexity: Comparative Analysis, Hierarchy, Classification" publicat de Ion Ivan, Romulus Arhire, Marian Măceșanu în jurnalul Sigplan Notices vol 22, nr, 4, 1987, care în anul 2016 avea RG journal Impact 2,02; articolul "System of Indicators for Estimating the Software Performances", elaborat de Ion Ivan și Romulus Arhire  inclus în volumul conferinței Cybernetics and Systems Research de la Viena din 1982 și publicat la North-Holland Publishing Company, marchează un alt mod de a aborda cercetarea științifică;
 • lucrarea în două volume "Structuri de date" publicată în anul 2008, având peste 20 de autori, dintre cele mai renumite cadre didactice care activează pe această problematic de la universitățile Babeș-Bolyai,  Academia de Studii Economice din Chișinău, Universitatea de Vest din Timișoara și de la ASE București, a impus un alt mod de colaborare; această lucrare a primit premiul Tudor Tănăsescu al Academiei Române în 2009, premiu ce s-a acordat pentru prima dată unei lucrări din domeniul informaticii elaborată de profesori din ASE;


 1. Vizibilitatea internațională
 • profesorul Ion Ivan a avut o contribuție directă și nemijlocită la dezvoltarea programului de masterat Bulgarian-Romanian Interuniversity Europe Center - BRIE în colaborare dintre Academia de Studii Economice, Universitatea din Ruse și fundația RHK Germania;
 • a contribuit alături de ceilalți colegi la dezvoltarea colaborării dintre Catedra de Informatică Economică și catedra corespondentă din Academia de Studii Economice din Chișinău, concretizată prin participarea masivă a echipelor de cercetători de acolo la Conferința Internațională de Informatică Economică organizată în București, dar și la publicarea de materiale în colaborare, precum și schimburi de experiență între cadrele didactice;
 • profesorul Ion Ivan a fost editor șef al revistei Informatica Economică (2009-2017), al Journal of Applied Quantitative Methods și a fost membru al comitetelor unor reviste precum Revista de Statistică, Revista Română de Automatică și Informatică, Studii și Cercetări de Calcul Economic și Cibernetică Economică
 • prof. Ion Ivan este membru fondator al asociațiilor INFOREC, PRO OECONOMICA și membru al altor asociații care au ca obiectiv dezvoltarea informaticii în țara noastră și promovarea acesteia peste hotare.


 1. Managementului universitar
 • domnul profesor Ion Ivan, în calitate de șef al catedrei de informatică economică (1999-2003), a contribuit la creșterea nivelului de dotare a laboratoarelor catedrei, la derularea procesului de acreditare a specializării de informatică economică și la întărirea în continuare a legăturilor dintre catedrele de profil din țară prin participări la activități de coordonare a programelor de instruire și de actualizare a programelor analitice;
 • profesorul Ion Ivan a deținut funcția de director la Direcției de Informatizare din Ministerul Educației și Cercetării (2005-2006), având ca principală misiune managementul proiectului de informatizare a învățământului preuniversitar – SEI, destinat informatizării învățământului preuniversitar.


 1. Titluri și distincții dobândite
Pe lângă diplomele obținute pentru activitatea de cercetare științifică desfășurată de profesorul Ion Ivan (Diploma Nicolae GEORGESCU ROEGEN), activitatea sa a fost recunoscută în anul 2005 de către CNCSIS (Medalie CNCSIS și diploma Opera Omnia).


Domnule profesor, vă felicităm pentru toate realizările și vă dorim multă sănătate și putere de muncă în continuare!


Laudatio ținut de profesor doctor Marian DÂRDALĂ

25 octombrie 2017, în Ședința Senatului universitar festiv al Academiei de Studii Economice din București

No comments:

Post a Comment