Wednesday, November 8, 2017

Decernarea Diplomei Virgil MADGEARU

Am aflat cu mare bucurie că în data 24.05.2017, Consiliul de Administrație al ASE în baza  Hotărârii  nr. 120 să-mi acorde Diplomei Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil Madgearu. Prin Hotărârea nr. 74 din 28.06.2017 Senatul Academiei de Studii Economice din București a stabilit la rândul său ca Președintele Senatului și Consiliul de Administrație vor duce la îndeplinire prevederile acelei hotărâri.
În data de 17 octombrie 2017 pe la ora 12,00 de la rectoratul ASE am fost anunțat că miercuri 25 octombrie 2017 la ora 12,00 fie în sala MADGEARU, fie în Aula Magna a ASE ni se va decerna mie, profesorului Alexandru ISAIC-MANIU și profesorului Victor MANOLE diplomele Virgil MADGEARU, pentru întreaga activitate.
În vară am oferit dimensiunile necesare comandării caschetei și pentru toga cu care cei premiați se îmbracă la ceremonia de decernare a dipomei și medaliei.
M-am interesat la profesorul Paul POCATILU care este Cancelarul ASE care este filmul acestui eveniment și am căutat să-mi anunț prietenii și colegii care îmi făceau plăcere deosebită să fie alături de mine la acest moment important din viața mea.
Am considerat necesar ca în locul discursului meu să invit un fost profesor de-al meu să ia cuvântul să spună domnia sa de cum era facultatea de Mecanizarea și Automatizarea Calculului Economic din vremea studenției mele. Am făcut rost de telefonul acestuia, dar mi s-a sugerat că în 25 octombrie este momentul meu și deci eu trebuie să vorbesc.
A venit preziua evenimentului și a trebuit să-mi schimb strategia și conținutul discursului. M-am gândit să vorbesc despre purtătorii tehnici de informatii și să încep cu cartela perforată, apoi să trec la discheta de 8 inches, apoi la discheta de 5,25 inches și să mă opresc la discheta de 3,5 inches, căci despre CD, HDD extern și tot felul de USB-uri lumea știe multe că încă se utilizează curent. Nu găseam însă materialele exemplificative. După lungi și enervante căutări, al găsit la mine cartele neperforate, dischetele în toate tipo-dimensiunile. Discursul era 100% gata căci eu am mai scris fie pe blogul de Istoria informaticii românești, fie la mine pe site ionivan.ro despre aceste chestiuni.
În ziua de 25 octombrie 2017 cu totul pregătit am plecat spre cabinetul rectorului ASE căci de acolo se pleca spre Aula Magna, căcci s-a decis că acolo se va ține evenimentul cu pricina. M-am întâlnit cu ceilalți doi colegi ISAIC și MANOLE la 12 fără 10 și am intrat în sala din dreapta de la secretariatul rectorului, unde sunt tablouri superbe cu flori, să așteptăm. Pe la 12,20 a apărut conducerea ASE care venea de la o altă ședință și am plecat cu toții spre Aulă. Din câte am înțeles eu eram primul în derulare.
S-a cântat Gaudeamus.
La prezidiu erau decanul de la facultatea de Cibernetică, profesorul Pavel NĂSTASE- președintele Senatului, profesorul Nicolae ISTUDOR - rectorul ASE și în dreapta sa ședeam eu. În spate mai erau niște domni din care am recunoscut pe profesorii Dumitru MIRON și Paul POCATILU.
Președintele Senatului ASE profesorul Pavel NĂSTASE a deschis ședința.
S-a citit ordinea de zi, adică despre cele 3 decernări.
M-a prezentat în câteva cuvinte pentru că pe vremuri am colaborat.
A dat cuvântul decanului Facultății de Cibernetică să citească Laudatio.
Profesorul Marian DÂRDALĂ a citi un laudatio cu foarte multe detalii.
Rectorul ASE, profesorul  Nicolae ISTUDOR mi-a dat cuvântul să spun câteva cuvinte, dar nu prea multe.
Am vorbit despre ceea ce mi-am propus. Nu a durat mult. 
Profesorii NĂSTASE și ISTUDOR am mai spus câteva cuvinte frumoase la adresa mea în încheiere.
Am fost îmbrăcat în togă. Mi s-a pus chipiul pe cap.
Mi s-a înmânat diploma și medalia.
Am făcut poze în mijloc. În stânga era președintele Senatului, în dreapta era rectorul ASE.
Momentul meu de glorie s-a încheiat. Am cobărât în sală în primul rând.
Același ritual a fost prezentat profesorului Alexandru ISAIC-MANIU.
Profesorul ISAIC a venit după încheierea ritualului lângă mine.
A urmat la rând profesorul Victor MANOLE: Procedura urmată era cea standard. 
Cei doi au avut materiale după care au citit. Eu am vorbit liber.
S-a încheiat ședința festivă a Senatului ASE cu intonarea imnului Gaudeamus.Consider că acesta a fost un moment foarte important din mai multe puncte de vedere. În primul rând eu nu am avut o funcție alta decât profesor universitar și conducător de doctorat. În al doilea rând au venit în sală strict cei pe care eu i-am invitat sau care au venit din proprie inițiativă și mi-au făcut o mare bucurie iar persoanele .neagreabile mie au făcut foarte bine că nu mi-au stricat ziua. În al treilea rând cred că ceremonia a fost exact așa cum mi-am imaginat-o, fără excese și fără ambiguități. Faptul că mi-am încheiat activitatea în acest fel în ASE mă face să am o mulțumire a mea secretă


(26 octombrie 2017)

No comments:

Post a Comment